Sistemik Risk Veri Takip Sistemi
ÖNEMLİ DUYURU
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından izlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Sistemik Risk Veri Takip Sistemi uygulamasında değişiklikler yapılmıştır. Konuya ilişkin olarak detaylı bilgiler “Duyurular” bölümünde yer almaktadır.
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?
Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Nedir?

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS); Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin koordinasyonunda, firmaların döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini takip etmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde oluşturulan bir veri tabanıdır.

1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 44. ve 68. maddeleri ile Bankamızın firmalardan veri alma yetkisi düzenlenmiştir. Bu yetki doğrultusunda, istenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dâhil olmak üzere usul ve esaslar TCMB tarafından belirlenmektedir.

Sistem kapsamındaki yükümlü firmalar, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan verileri, veri formunu kullanmak suretiyle üç aylık bilanço dönemlerini takip eden belirli tarihler arasında SRVTS’ye giriş yaparak bildireceklerdir. Girişi yapılan veriler, yetkili bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçi tarafından kontrol edilecek ve onaylanacaktır.

Nasıl Başvurulur?
Nasıl
Başvurulur?

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen limitler dâhilinde olan firmalar, tcmbveri.gov.tr adresi üzerinden sistem tanımlamalarını ve giriş işlemlerini gerçekleştirecektir.

Faydalı Dokümanlar
Faydalı
Dokümanlar

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki dokümanlardan faydalanabilirsiniz.